Oferta Dydaktyczna
Samorząd Doktorantów

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: +48 12 662 43 22
email: samorzad.doktorantow@ur.krakow.pl

Zarząd Główny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
wybrany na rok akademicki 2019/2020


Przewodnicząca

Joanna_Kruzel

mgr inż. Joanna Krużel

 

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Jakub Ptak

 

Sekretarz

mgr inż. Monika Winczek

Skarbnik

mgr inż. Michał Marszałek

Przedstawiciel w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
(ds. stypendium doktoranckiego i zwiększonego stypendium doktoranckiego):

mgr inż. Karolina Woźnica

Przedstawiciele na uczelni

Przedstawiciele w  Radach Dyscyplin:

Ekonomia i Finanse – mgr Joanna Szarek

Inżynieria lądowa i transport – mgr inż. Anita Kukulska-Kozieł

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – mgr inż. Joanna Krużel

Matematyka – mgr inż. Jakub Styks

Nauki biologiczne – mgr inż. Wojciech Makowski

Nauka o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Piotr Zięba

Rolnictwo i ogrodnictwo – mgr inż. Piotr Zięba

Technologia żywności i żywienia – mgr inż. Michał Pancerz

Weterynaria – mgr inż. Angelika Magiera

Zootechnika i rybactwo – mgr inż. Michał Marszałek

Inżynieria mechaniczna – mgr inż. Adrian Knapczyk

Nauki leśne – mgr inż. Paweł Mąsior

 
Przedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów:

mgr inż. Karolina Kijowska

mgr inż. Dawid Kocot

mgr inż. Karolina Fryc

mgr inż. Przemysław Podstawski


Przedstawiciele w Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej:

mgr inż.  Aneta Łukasiewicz

mgr inż. Dariusz Kadłuczka

mgr inż. Marcelina Nowak

mgr inż. Michał Pancerz


Przedstawiciel w Senackiej Komisji Dydaktycznej:

mgr Kinga Kowalik

 

Przedstawiciel Doktorantów w Senacie UR:

mgr inż. Piotr Zięba 

 

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:

mgr inż. Dominika Kwinta

 

Przedstawiciele w Radzie Programowej Szkoły Doktorskiej:

mgr inż. Joanna Krużel

mgr inż. Wojciech Makowski

 

 Przedstawiciel Doktorantów w Komisji ds. Bytowych:

mgr inż. Miron Gieniec

 
Przedstawiciele Doktorantów w Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Justyna Sokołowska

Wydział Leśny: mgr inż. Paweł Mąsior

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr inż. Marcin Przybyło

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Anita Kukulska-Kozieł

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Dawid Kocot

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Anna Lis

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Paulina Guzik

 

Przedstawiciele Doktorantów w Komisji ds. Efektów Kształcenia:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Barbara Białczyk

Wydział Leśny: mgr inż. Arkadiusz Warczyk

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr inż. Angelika Magiera

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Kamil Suder

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Dariusz Kadłuczka

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Jakub Styks

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Angelika Kosiorowska

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK