Oferta Dydaktyczna
Samorząd Doktorantów

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: +48 12 662 43 22
email: samorzad.doktorantow@ur.krakow.pl

Zarząd Główny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
wybrany na rok akademicki 2020/2021

Przewodnicząca: mgr Klaudia Jaszcza

Wiceprzewodnicząca: mgr inż. Karolina Staszel

Sekretarz: mgr inż. Magdalena Janik

Skarbnik: mgr inż. Monika Woinczek

 

 
Przedstawiciel w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
(ds. stypendium doktoranckiego i zwiększonego stypendium doktoranckiego):

mgr Klaudia Jaszcza

Przedstawiciele na uczelni

Przedstawiciele w  Radach Dyscyplin:

Ekonomia i Finanse – mgr inż. Małgorzata Frosik

Inżynieria lądowa i transport – mgr inż. Małgorzata Frosik

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – mgr inż. Dawid Maciejewski

Matematyka – mgr inż. Wojciech Makowski

Nauki biologiczne – mgr inż. Wojciech Makowski

Nauka o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Kamila Daniek

Rolnictwo i ogrodnictwo – mgr inż. Kamil Szymonik

Technologia żywności i żywienia – mgr inż. Katarzyna Petka

Weterynaria – mgr inż. Barbara Kij

Zootechnika i rybactwo – mgr Izabela Szpręgiel

Inżynieria mechaniczna – mgr inż. Arkadiusz Bieszczad

Nauki leśne – mgr inż. Dawid Kupka

 
Przedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów:

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Barbara Białczyk

 

Wydział Leśny: mgr inż. Arkadiusz Warczyk

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr inż. Karolina Fryc

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Kamil Suder

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr Marta Śliwa-Cebula

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Jakub Styks

 

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Michał Pancerz

 

Przedstawiciele w Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej:

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Magdalena Szara-Bąk

 

Wydział Leśny: mgr inż. Fabian Przepióra

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr Dominika Wolak

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Małgorzata Michalik

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Dariusz Kadłuczka

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Klaudia Kwiecień

 

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Marcelina Nowak

 


Przedstawiciel w Senackiej Komisji ds. Kształcenia:

mgr inz. Katarzyna Petka

 

Przedstawiciel Doktorantów w Senacie UR:

mgr Izabela Szpręgiel

 

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:

mgr inż. Dominika Kwinta

 

Przedstawiciele w Radzie Szkoły Doktorskiej:

mgr inż. Dawid Kupka

mgr inż. fabian Przepióra

 

 Przedstawiciel Doktorantów w Komisji ds. Bytowych:

mgr inż. Arkadiusz Warczyk

 
Przedstawiciel Doktorantów w Komisji ds. Jakości Kształcenia:
mgr inż. Jakub Ptak

Przedstawiciel Doktorantów w Związku Uczelni InnoTechKrak:
mgr inż. Dominika Kwinta

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie