Oferta Dydaktyczna
Samorząd Doktorantów

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: +48 12 662 43 22
email: samorzad.doktorantow@ur.krakow.pl

Zarząd Główny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
wybrany na rok akademicki 2018/2019
 


Przewodniczący

Joanna_Kruzel

mgr inż. Joanna Krużel
E-mail: joannakruzel90@gmail.com

 

Wiceprzewodniczący

mgr Anna Dudoń
E-mail: annamd@vp.pl

 

Sekretarz

Wojciech_Kepka

mgr inż. Wojciech Kępka
E-mail: woj.kepka@gmail.com

 

Skarbnik

mgr inż. Katarzyna Kępka
E-mail: k.stromczynska@gmail.com

  

Komisje stypendialne

Doktorancka Komisja Stypendialna

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

 

  Wydział Leśny:

 

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

 

  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

 

  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

 

  Wydział Technologii Żywności:

 

  Przedstawiciel studiów niestacjonarnych:

  Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna:

  członek komisji

 

  członek komisji

 

  członek komisji

 

  członek komisji

 
 
 
Przedstawiciel w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
(ds. stypendium doktoranckiego i zwiększonego stypendium doktoranckiego):

  członek komisji

  Joanna KrużelPrzedstawiciele na uczelni

Przedstawiciele w  Radach Wydziałów:

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

  dyscyplina agronomia:

  

  dyscyplina ekonomia:

 

  Wydział Leśny:

  

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

  

  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

  dyscyplina ochrona i

  kształtowanie środowiska:

 

  dyscyplina geodezja i

  kartografia:

 

  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

  dyscyplina ogrodnictwo:

  

  dyscyplina biotechnologia:

  

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

  

  Wydział Technologii Żywności:

  Przedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów:

  członek komisji

 

  członek komisji

 

  członek komisji

 

  członek komisji

 Przedstawiciele w Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej:

  członek komisji

 

  członek komisji

 

  członek komisji

 

  członek komisji

 Przedstawiciel w Senackiej Komisji Dydaktycznej:

  członek komisji

   

Przedstawiciel Doktorantów w Senacie UR:

  członek komisji

  

 
 
 
 
Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:

  członek komisji

  Przedstawiciele w Radzie Programowej Studium Doktoranckiego:

  członek komisji

 

  członek komisji

 

 

Przedstawiciel Doktorantów w Komisji ds. Bytowych: 

  członek komisji

  

 
 
 
 
Przedstawiciele Doktorantów w Komisji ds. Jakości Kształcenia:

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

 

  Wydział Leśny:

 

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

 

  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

 

  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

 

  Wydział Technologii Żywności:

 Przedstawiciele Doktorantów w Komisji ds. Efektów Kształcenia:

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

 

  Wydział Leśny:

 

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

 

  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

 

  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

 

  Wydział Technologii Żywności:

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR