Oferta Dydaktyczna
Samorząd Doktorantów

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: +48 12 662 43 22
email: samorzad.doktorantow@ur.krakow.pl

Zarząd Główny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
wybrany na rok akademicki 2018/2019
 


Przewodniczący

Joanna_Kruzel

mgr inż. Joanna Krużel

 

Wiceprzewodniczący

mgr Anna Dudoń

 

Sekretarz

Wojciech_Kepka

mgr inż. Wojciech Kępka

 

Skarbnik

mgr inż. Katarzyna Kępka

  

Komisje stypendialne

Doktorancka Komisja Stypendialna

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

 mgr inż. Wojciech Kępka

  Wydział Leśny:

 mgr inż. Karolina Zięba-Kulawik

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

mgr inż. Anna Grzesiakowska 

  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

mgr inż. Przemysław Klapa 

  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

mgr inż. Kinga Regdos 

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

mgr inż. Adrian Knapczyk 

  Wydział Technologii Żywności:

mgr Mariola Drozdowska 

  Przedstawiciel studiów niestacjonarnych:

Tatiana Lasocka-Rojek  Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna:

członek komisji

 mgr inż. Agnieszka Głowacka

  członek komisji

 mgr inż. Michał Pancerz

  członek komisji

 mgr Weronika Penar

członek komisji

 mgr Marta Śliwa
 
 
Przedstawiciel w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
(ds. stypendium doktoranckiego i zwiększonego stypendium doktoranckiego):

  członek komisji

  Joanna KrużelPrzedstawiciele na uczelni

Przedstawiciele w  Radach Wydziałów:

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

  dyscyplina agronomia: 

  mgr inż. Joanna Kowalska

  dyscyplina ekonomia:

  mgr Anna Dudoń

  Wydział Leśny:

  mgr inż. Karolina Zięba-Kulawik

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

  mgr inż. Anna Grzesiakowska

  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

  dyscyplina ochrona i

  kształtowanie środowiska:

  mgr inż. Joanna Krużel

  dyscyplina geodezja i

  kartografia:

  mgr inż. Przemysław Klapa

  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

  dyscyplina ogrodnictwo:

  mgr inż. Piotr Bucki

  dyscyplina biotechnologia:

  mgr inż. Dariusz Kadłuczka

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

  mgr inż. Adrian Knapczyk

  Wydział Technologii Żywności:

  mgr inż. Michał PancerzPrzedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów:

  członek komisji

 mgr inż. Dawid Kocot

  członek komisji

 mgr inż. Patrycja Pochwatka 

  członek komisji

 mgr inż. Kinga Regdos

  członek komisji

 mgr Magdalena SkotnicznyPrzedstawiciele w Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej:

  członek komisji

 mgr inż. Aneta Łukasiewicz

  członek komisji

 mgr inż. Barbara Posiak

  członek komisji

 mgr inż. Katarzyna Stromczyńska 

  członek komisji

 mgr Michał StojakPrzedstawiciel w Senackiej Komisji Dydaktycznej:

  członek komisji

  mgr Weronika Penar 

Przedstawiciel Doktorantów w Senacie UR:

  członek komisji

  mgr inż. Dawid Kudas

 
 
 
 
Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:

  członek komisji

  mgr inż. Dagmara PoniewskaPrzedstawiciele w Radzie Programowej Studium Doktoranckiego:

  członek komisji

 mgr inż. Joanna Krużel

  członek komisji

 mgr inż. Adrian Knapczyk

 

Przedstawiciel Doktorantów w Komisji ds. Bytowych: 

  członek komisji

  mgr Michał Stojak

 
 
 
 
Przedstawiciele Doktorantów w Komisji ds. Jakości Kształcenia:

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

 mgr inż. Joanna Kowalska 

  Wydział Leśny:

 mgr inż. Wojciech Witek

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

 mgr inż. Michał Marszałek

  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

 mgr inż. Piotr Piotrowski

  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 mgr inż. Dariusz Kadłuczka

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

 mgr inż. Adrian Knapczyk

  Wydział Technologii Żywności:

 mgr Michał StojakPrzedstawiciele Doktorantów w Komisji ds. Efektów Kształcenia:

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

 mgr Anna Dudoń

  Wydział Leśny:

 mgr inż. Karolina Zięba-Kulawik

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

 mgr inż. Anna Grzesiakowska

  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

 mgr inż. Przemysław Klapa

  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 mgr inż. Dawid Kocot

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

 mgr inż. Jakub Styks

  Wydział Technologii Żywności:

 mgr inż. Dagmara Poniewska

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK