Oferta Dydaktyczna
Samorząd Doktorantów

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: +48 12 662 43 22
email: samorzad.doktorantow@ur.krakow.pl

Zarząd Główny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
wybrany na rok akademicki 2023/2024

 

 

Przewodnicząca: mgr inż. Karolina Staszel-Szlachta

Wiceprzewodnicząca: mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn

Sekretarz: mgr inż. Katarzyna Krawczyk

Skarbnik: mgr Justyna Waśniowska

 

 

Przedstawiciele na uczelni

Przedstawiciele w  Radach Dyscyplin:

Inżynieria lądowa, geodezja i transport – mgr inż. Arkadiusz Bieszczad

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – mgr Ireneusz Skuta

Matematyka – mgr inż. Marzena Kaźmierczak

Nauki biologiczne – mgr inż. Kamil Kustra

Nauka o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Beata Chudy

Rolnictwo i ogrodnictwo – mgr inż. Miłosz Rutkowski

Technologia żywności i żywienia – mgr inż. Dominika Gubała

Weterynaria – mgr Jakub Żurowski

Zootechnika i rybactwo – mgr inż. Kamil Kustra

Inżynieria mechaniczna – mgr inż. Beata Chudy

Nauki leśne – mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn

 
Przedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Adam Górski

Wydział Leśny: mgr inż. Marzena Kaźmierczak

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr inż. Kamil Kustra

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Marta Kotuła

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Karolina Staszel-Szlachta

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Arkadiusz Bieszczad

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Agnieszka Dyląg

Przedstawiciele w Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn

Wydział Leśny: mgr inż. Wojciech Krawczyk

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr Jakub Żurowski

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr Ireneusz Skuta

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Agata Kwika

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Katarzyna Krawczyk

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Aleksandra Such

Przedstawiciele do Rady Szkoły Doktorskiej:

mgr inż. Agnieszka Dyląg

mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn

 Przedstawiciel Doktorantów do Senatu UR:

 mgr inż. Karolina Staszel-Szlachta

Przedstawiciele do Rektorskiej Komisji ds. Równości Płci:

mgr Aleksandra Such mgr inż.Adam Górski

Przedstawiciel do Senackiej Komisji ds. Kształcenia:

 

mgr inż. Adam Górski

Przedstawiciel do Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn 

Przedstawiciel Doktorantów w Związku Uczelni InnoTechKrak:

mgr inż. Wojciech Krawczyk

Przedstawiciel do Doktoranckiej Komisji Stypendialnej:

mgr inż. Miłosz Rutkowski

Przedstawiciel do Rady Bibliotecznej:

mgr inż. Marzena Kaźmierczak

Przedstawiciel Doktorantów do Komisji ds. Bytowych:

mgr inż. Marzena Kaźmierczak

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie