Oferta Dydaktyczna

Studia doktoranckie

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane decyzją Senatu akademickiego 28 grudnia 1995 roku.

Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Rolniczego. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych lub kierunków przyrodniczych innych Uczelni.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:
 • Doktora nauk rolniczych, w zakresie:
  • agronomii,
  • zootechniki,
  • ogrodnictwa,
  • inżynierii rolniczej,
  • ochrona i kształtowanie środowiska,
  • technologii żywności i żywienia,
  • biotechnologii.
 • Doktora nauk leśnych, w zakresie:
  • leśnictwa.
 • Doktora nauk technicznych w zakresie:
  • geodezji i kartografii.
 • Doktora nauk ekonomicznych w zakresie:
  • ekonomii.
Oprócz zadań związanych z doktoratem nasi studenci mają możliwość pracy w Samorządzie Doktorantów, który aktywnie działa na naszej Uczelni.

Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 1 października każdego roku.
 
Kierownikiem studiów doktoranckich jest prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa.

Szczegółowe informacje udzielane są w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej (dawny Sekretariat Studium Doktoranckiego) prowadzonym przez Panią Annę Domagałę (pok.142, I piętro) tel.+48 12 662 43-22, e-mail: stud.dr[a]urk.edu.pl
Sekretariat jest czynny codziennie, oprócz czwartku, w godz.9-12
Adres do KORESPONDENCJI:
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie