Październik 2020
Udostępnij:

Spotkanie informacyjne dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym Konkursów: „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz „Startup School UR”, organizowanych w ramach Projektu „Inkubator innowacyjności 4.0".

Spotkanie odbędzie się online dn. 28.10.2020 r. w godz. 10:00 do 11:15 i zostało utworzone w programie MS Teams pn. Spotkanie informacyjne dla konkursów: Grant na Innowacje - Edycja 2, Startup School UR.
 
Ścieżka dostępu do spotkania na MS Teams: Zespoły → Ikonka: Dołącz do Zespołu lub utwórz nowy (prawy górny róg) → Ikonka: Dołącz do Zespołu wpisując kod: vt0g1ns
 
Agenda:

10:00 – 10:45 –
Omówienie procedur i dokumentów związanych z Konkursem „Grant na Innowacje – Edycja II" - mgr Wojciech Borówka – Broker Innowacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Omówienie procedur i dokumentów związanych z Konkursem „Startup School UR" - mgr inż. Wojciech Przywała – Broker Technologii Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

10:45 – 11:15 – Dyskusja i pytania

Cykl spotkań informacyjnych odbędzie się w następujących terminach:
•    28.10.2020 roku (środa) w godz. 10:00 do 11:15,
•    04.11.2020 roku (środa) w godz. 10:00 do 11:15,
•    12.11.2020 roku (czwartek) w godz. 10:00 do 11:15.

Konkursy są dofinansowane z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursów są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.
 
Zapraszamy do udziału!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK